Conflictmanagement bij Intervenz

Conflictmanagement

Waar mensen samenwerken ontstaan ook conflicten. Niets is ons vreemd. Op de werkvloer gaan we vaak conflicten uit de weg om escalaties te vermijden. We zien conflicten als gevaar. Maar bekijk het eens vanuit een andere kant: conflicten kun je ook als kansen zien. Door de situatie onder goede begeleiding aan te gaan, open je de mogelijkheid tot ontwikkeling, groei en kans op vernieuwing. Maak arbeidsconflicten functioneel tot instrument voor verdere ontwikkeling en wees innovatief. Dit komt mens (medewerker) en organisatie ten goede.

Voorkom de gang naar de rechter

Mediation betekent het gezamenlijk oplossen van een conflict of een geschil onder leiding van een mediator. Daarnaast wordt mediation vaak ingezet als middel om verschillende inzichten boven tafel te krijgen. Soms is het best moeilijk om met “die ander” in gesprek te gaan, maar de ervaring leert dat dit onder begeleiding van een mediator vaak wel gaat. Als mediator ben ik inzetbaar bij vele vormen van arbeidsconflicten. Ik begeleid de onderhandelingen, oordeel niet en help om oplossingen te vinden. Een aantal gesprekken onder deskundige begeleiding scheelt je meestal veel zorgen, frustraties, hevige ruzie en jarenlang tobben. Anders dan door een gerechtelijke uitspraak kan mediation leiden tot een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Wanneer er conflicten spelen, vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Binnen mediation is geheimhouding verplicht. Geheimhouding maakt dat mensen makkelijker dingen uitspreken, omdat ze weten dat het tussen partijen en mediator blijft. Dit geldt ook voor advocaten en adviseurs die meestal niet bij de mediation aanwezig zijn. Een mediation kan ook alleen starten als beide partijen aan de mediation willen meedoen. Je kunt dus nooit verplicht worden om aan een mediation mee te doen. Het uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem en er ook samen actief aan meewerkt om deze oplossing te vinden.