Drijfveren Analyse

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Hoe meer je drijfveren terug te vinden zijn in je studie of werk, hoe beter jij je op je plek zult voelen en je vanuit een positieve energie werkt. Drijfveren zijn essentieel voor het begrijpen van het menselijk gedrag. Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt. Jouw IK. Hoe jij je laat zien in je denken (normen, waarden, overtuigingen en zelfbeeld) en je doen (kennis, vaardigheden en gedrag) en wat je wilt.

Intervenz maakt gebruik van een moderne methode (interactief assessment) om medewerkers, teams en organisaties te ontwikkelen aan de hand van de dominante drijfveren van mensen. Middels een snelle interactieve drijfverentest bepaalt de analyse de drijfveren van de deelnemers. Hiermee wordt inzicht verkregen in waar mensen naar streven, wat mensen belangrijk vinden en wat ze écht willen.

De verschillende rapportages geven inzicht in het drijfverenprofiel van de individuele deelnemers, maar ook in het drijfverenprofiel van het team, de gehele groep of de volledige organisatie. Dit helpt bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, maar ook bij het creëren van inzicht in de teamsamenstelling en bij teamcoaching.

Er zijn werkvormen ontwikkeld voor zowel individuele coaching als voor teamcoaching. Intervenz kan het volledige proces begeleiden en coachen.