Procesbegeleiding bij Intervenz

Procesbegeleiding

Veel organisaties krijgen te maken met conflictgevoelige processen, denk aan reorganisaties en fusies. Naast het conflictgevoelige aspect speelt verlies, transitie en acceptatie een grote rol in deze processen. Dergelijke processen hebben invloed op de medewerkers en daarmee op de organisatie, en kunnen goed functioneren, groei en ontwikkeling behoorlijk in de weg staan. Een deskundige procesbegeleiding beperkt de risico’s en draagt bij aan het zo optimaal mogelijk functioneren van de organisatie. Naast het curatieve aspect (bemiddeling, onderhandelingsadviseur en mediation) zet ik ook in op het preventieve aspect door oog en aandacht te hebben voor de verliezen die geleden worden en de transitie die wordt doorgemaakt. Hierin bied ik zorg en ondersteuning op maat.